Geodeta Powiatowy
(56) 683 53 80, 81 wew. 161


Do zadań Geodety Powiatowego należy:
1) wykonywanie zadań Starosty określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
2) organizowanie pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników;
3) zapewnienie prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych;
4) reprezentowanie Starosty w postępowaniu prowadzonym przez organ odwoławczy;
5) współuczestniczenie w opracowywaniu projektu planu budżetowego;
6) wykonywanie innych poleceń służbowych związanych z właściwością rzeczową wydziału.