Treść strony: Apteki

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok

W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne na terenie miasta Golubia-Dobrzynia będą pełnić dyżury od godz. 21.00 do godz. 24.00, a w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 24.00.

Harmonogram dyżurów aptek w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dyżury aptek

Dyżur aptek

Termin dyżuru

Nazwa i adres apteki, numer telefonu

01.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

02.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 96

03.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 79

04.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 72

05.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 18

06.12.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 35

07.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

08.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 97

09.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 80

10.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 73

11.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 19

12.12.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 36

13.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

14.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 98

15.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 81

16.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 74

17.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 20

18.12.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 37

19.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

20.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 99

21.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 82

22.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 75

23.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 21

24.12.2023

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 99

25.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

26.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 76

27.12.2023

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 83

28.12.2023

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 76

29.12.2023

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 22

30.12.2023

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 39

31.12.2023

Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 5,
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

 

Dyżury aptek

Termin dyżuru

Nazwa i adres apteki, numer telefonu

01.01.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

02.01.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

03.01.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,                    

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

04.01.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,                             

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

05.01.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,                            

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

06.01.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

07.01.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

08.01.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

09.01.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

10.01.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

11.01.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

12.01.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

13.01.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

14.01.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

15.01.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

16.01.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

17.01.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

18.01.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

19.01.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

20.01.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

21.01.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

22.01.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

23.01.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

24.01.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

25.01.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

26.01.2024

Apteka „Dobra”, ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

27.01.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

28.01.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

29.01.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

30.01.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

31.01.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

01.02.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

02.02.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

03.02.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

04.02.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

05.02.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

06.02.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

07.02.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

08.02.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

09.02.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

10.02.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

11.02.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

12.02.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

13.02.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

14.02.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

15.02.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

16.02.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

17.02.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

18.02.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

19.02.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

20.02.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

21.02.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

22.02.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

23.02.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

24.02.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

25.02.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

26.02.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

27.02.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

28.02.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

29.02.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

01.03.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

02.03.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

03.03.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

04.03.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

05.03.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5, 

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

06.03.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

07.03.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

08.03.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

09.03.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

10.03.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

11.03.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

12.03.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

13.03.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

14.03.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

15.03.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

16.03.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

17.03.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

18.03.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

19.03.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

20.03.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

21.03.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

22.03.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

23.03.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

24.03.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

25.03.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

26.03.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

27.03.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A, 

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

28.03.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

29.03.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

30.03.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

31.03.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

01.04.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

02.04.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

03.04.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,  

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

04.04.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

05.04.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

06.04.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a, 

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

07.04.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

08.04.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

09.04.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4, 

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

10.04.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

11.04.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

12.04.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

13.04.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

14.04.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

15.04.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

16.04.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

17.04.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

18.04.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

19.04.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

20.04.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

21.04.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

22.04.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

23.04.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

24.04.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

25.04.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

26.04.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

27.04.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

28.04.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

29.04.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

30.04.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

01.05.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

02.05.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

03.05.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

04.05.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

05.05.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

06.05.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

07.05.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

08.05.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

09.05.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

10.05.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

11.05.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

12.05.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

13.05.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

14.05.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

15.05.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

16.05.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

17.05.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

18.05.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

19.05.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

20.05.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

21.05.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

22.05.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

23.05.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

24.05.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

25.05.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

26.05.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

27.05.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

28.05.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

29.05.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

30.05.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

31.05.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5, 

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

01.06.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

02.06.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

03.06.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

04.06.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

05.06.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

06.06.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

07.06.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

08.06.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

09.06.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

10.06.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

11.06.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

12.06.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

13.06.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

14.06.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

15.06.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

16.06.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

17.06.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

18.06.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

19.06.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

20.06.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

21.06.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

22.06.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

23.06.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

24.06.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65

25.06.2024

Apteka „Pan Tadeusz”, ul. Szosa Rypińska 30A,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 03 11

26.06.2024

Apteka „Przy Medyku”, ul. Szosa Rypińska 4,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 96 28

27.06.2024

Apteka „Pod Orłem", ul. Rynek 5,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 25 01

28.06.2024

Apteka „Osiedlowa”, ul. Konopnickiej 12,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 491 98 89

29.06.2024

Apteka „Puls”, ul. Konopnickiej 7a,

 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 477 00 72

30.06.2024

Apteka „Dobra”,  ul. Pod Arkadami 4/6,

87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 472 16 65