Treść strony: Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu VII kadencji:

1. Jacek Foksiński - Starosta Golubsko-Dobrzyński - Przewodniczący Zarządu Powiatu

2. Zbigniew Warnel - Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński - Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu

3. Sławomir Rożek - Członek Zarządu

4. Jarosław Molendowski - Członek Zarządu

5. Roman Tasarz - Członek Zarządu