Treść strony: Kierownictwo

Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Jacek Foksiński

Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zbigniew Warnel

Sekretarz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Katarzyna Orłowska

Skarbnik Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zbigniew Szyjkowski

Główny Księgowy - Wioletta Tucholska

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu.