Treść strony: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu