Treść strony: Informacje dla organizacji pozarządowych

Informacje dla organizacji pozarządowych

Stronicowanie

 • Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

  2022.06.13

  W imieniu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu pn. ,,dzień dla organizacji pozarządowych”. Najbliższe spotkanie tematyczne zaplanowane jest 21 czerwca 2022 r. w Brodnicy, natomiast kolejne odbędą się kolejno 23  czerwca 2022 r. we Włocławku, 28 czerwca br. w Inowrocławiu.

 • Rajd pieszy do Ruża

  Rajd pieszy do Ruża

  2022.05.13

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" serdecznie zaprasza na Rajd pieszy do Ruża o długości 14 km.
  Start: 21 maja 2022 r., godz. 9:00, ul. Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń. Dla każdego uczestnika zapewniamy wodę i suchy prowiant na drogę, a na końcu trasy liczne atrakcje dla dzieci. Załóż wygodne buty, weź dobry humor i chodź z nami. Zapisy osobiście w biurze lub pod nr tel. 56 682 03 53 do 18 maja 2022 r.

 • Rządowy Program ,,Klub" - edycja 2022 r.

  2022.04.05

  W 2022 r. rusza nabór wniosków dotyczący Rządowego Programu ,,Klub”. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat ww. programu oraz dotacje, które mogą  otrzymać kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia.

 • Program Grantowy ,,Czuwamy! Pamiętamy!"

  2022.03.18

  Trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji programu grantowego Fundacji ORLEN „Czuwamy! Pamiętamy!”, oferującego granty na odnowienie Miejsc Pamięci, skierowanego do organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych z całej Polski. Budżet tegorocznej edycji programu wynosi 300 tys. złotych i w porównaniu z ubiegłoroczną edycją jest wyższy o 100 tys. złotych.

 • Konkursy na pozyskanie środków na wsparcie działań na rzecz uchodźców z Ukrainy

  2022.03.10

  W imieniu OWES TŁOK uprzejmie informujemy, iż ogłoszono konkursy w ramach których organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej mogą pozyskać środki na wsparcie działań na rzecz uchodźców z Ukrainy.

 • Baza danych NGO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  2022.03.01

  Uprzejmie informuję, iż na stronie Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Toruniu istnieje możliwość wpisu do bazy danych NGO dla organizacji pozarządowych prowadzących swą działalność na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

  2022.02.02

  W imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

  Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

  – poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,
  – potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,
  – krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

 • Mikrogranty Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022

  Mikrogranty Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022

  2022.01.17

  Na prośbę Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, informujemy, że ogłoszony został nabór na mikrogranty FIO 3.0 dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na rok 2022.

  Terminy naboru wniosków od 20.01.2022-13.02.2022

  W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotacje można przeznaczyć m. in.

  - na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,

  - sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,

  - podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,

  - opracowanie merytorycznych planów rozwoju,

  - adaptację lokalu.

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  2021.12.29

  Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) od 31.10 2021 r. stowarzyszenia i fundacje, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane do wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

 • Festiwal Edukacji Nieformalnej NA ZMIANĘ

  Festiwal Edukacji Nieformalnej NA ZMIANĘ

  2021.09.23

  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w Festiwalu Edukacji Nieformalnej NA ZMIANĘ.

  W dniach 1-2 października 2021 r. zachęcamy do wzięcia udziału w 7 warsztatach w Toruniu.

  Udział bezpłatny.

 • KONSULTACJE

  2021.08.24

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 96/213/21 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 23 sierpnia 2021 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 • Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

  2021.07.15

  W dniu 14 lipca 2021 r. Klub Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych ,,Retro – Traktor” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,Ocalić od zapomnienia – część druga”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038).

  Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 • E - KRS - elektroniczna rewolucja dla NGO od 1 lipca 2021 r.

  2021.07.12

  Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą podlegające wpisowi 
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 lipca 2021 r. mają obowiązek składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od tego dnia wyłączona została obowiązująca do tej pory możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie wypełnionego urzędowego formularza. Również cała pozostała procedura będzie miała miejsce właśnie w tym systemie. Oznacza to, że jakiekolwiek pisma, które zostaną złożone w sprawie będą musiały mieć charakter elektroniczny.

 • Spotkania informacyjne - Inicjuj z FIO 3.0

  Spotkania informacyjne - Inicjuj z FIO 3.0

  2021.06.28

  Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Zgłoś się po mikrodotację! Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na spotkanie!

 • Mikrogranty OWES TŁOK 2021

  Mikrogranty OWES TŁOK 2021

  2021.04.09

  Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA III/2021 

  Ogłoszony został nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

  Nabór trwa do 26.04.2021 r.

Stronicowanie