Aktualności

Stronicowanie

 • Poszukujemy kandydata do pełnienia funkcji Powiatowego Koordynatora Sportu

  2021.03.01

  Uprzejmie informujemy, że Powiat Golubsko-Dobrzyński poszukuje kandydata na funkcję Powiatowego Koordynatora Sportu. Charakter zatrudnienia: umowa zlecenie. Koordynatorem Sportu może być osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym, preferowane kwalifikacje: trener, instruktor.

 • Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

  2021.02.26

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców – zapewnienie środków ochrony, Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej - wypłata dopłat do wynagrodzeń dla pracowników DPS i POW oraz przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa.

 • XXXV sesja Rady Powiatu

  XXXV sesja Rady Powiatu

  2021.02.26

  Kolejna, XXXV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 24 lutego br. i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 7 uchwał, na mocy których m.in. dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, wyrazili zgodę na likwidację kierunków kształcenia w placówkach oświatowych, na które nie ma chętnych uczniów, dokonali podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wyrazili zgodę na ustawienie przystanków autobusowych przy drodze powiatowej we wsi Szafarnia (gmina Radomin).   

 • Podziel się z nami swoją opinią.

  2021.02.24

  Kolegium Jagiellońskie oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”, zachęca Państwa do udziału w anonimowej ankiecie nt. poczucia bezpieczeństwa lokalnego i zaangażowania mieszkańców w jego budowanie.

 • Przypomnienie o zasadach obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

  2021.02.24

  Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych

 • Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA II/2021

  Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA II/2021

  2021.02.22

  Ogłoszony został nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 15.03.2021. r. Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.

 • WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

  WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  2021.02.22

  Ogłoszony w marcu 2020 roku  na terytorium Polski stan epidemiczny wpłynął w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołał dla gospodarki, Urząd Pracy na zlecenie ministra właściwego ds. pracy realizował  kilka form wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców. Zadania były realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t. j. Dz. U . z 2020 r. poz. 1842 ze zm). W minionym roku, Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu udzielił wsparcia przedsiębiorcom z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego w wysokości 13 628 837,71 złotych.

 • XXXV sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji

  2021.02.18

  Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2021 r., godz. 14.00 w sali posiedzeń Rady Powiatu Starostwa Powiatowego, przy ul. Plac Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, odbędzie się XXXV sesję Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.

 • Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje

  Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje

  2021.02.16

  „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” to nazwa projektu, realizowanego w trzech szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński: w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim, w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Jego całkowita wartość to niemal 2,5 mln złotych. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2019 i potrwa do 30 września 2021. W szkoleniach uczestniczą uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

 • Słodka pomoc dla Laury

  2021.02.16

  Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim zaangażowali się w pomoc charytatywną dla kilkumiesięczne Laury Humięckiej. Dziewczynka dzielnie walczy z wieloma schorzeniami i wymaga lekarskich konsultacji, leczenia oraz codziennej rehabilitacji. Jej rodziców nie stać na pokrycie wszystkich wydatków, dlatego zainicjowali zbiórkę na portalu siepomaga.pl . Tata Laury – Przemysław Humięcki - jest absolwentem kowalewskiej szkoły, dlatego obecni uczniowie bez wahania przyłączyli się do akcji pomocy. Na Tłusty Czwartek upiekli niemal czterysta pączków. Całkowity dochód z ich sprzedaży – około dwa tysiące złotych – zasili konto wpierające leczenie Laury.

 • Rusza projekt Erasmus+ w kowalewskiej szkole

  Rusza projekt Erasmus+ w kowalewskiej szkole

  2021.02.16

  W Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim trwa rekrutacja uczniów na praktyki zawodowe w Hiszpanii. W pierwszej turze projektu weźmie udział dwudziestopięcioosobowa grupa uczniów technikum logistycznego, mechatronicznego oraz żywienia i usług gastronomicznych. Rekrutacja następnej – trzydziestoosobowej grupy – ruszy jesienią. Zagraniczne praktyki będą realizowane w ramach projektu ERASMUS+ pn. „Młody Praktyk w Europie=Sukces w Zawodzie”. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu autorki projektu Agnieszki Szymańskiej, w kowalewskim Zespole Szkół zrealizowany zostanie już drugi erasmusowki projekt. Tym razem szkoła otrzyma na jego przeprowadzenie ponad 145 tys. euro dofinansowania.

 • Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

  Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

  2021.02.16

  Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. W ubiegłym roku blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT została przez nią złożonych.„Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku. Przygotowane przez KAS deklaracje PIT będą uwzględniać ulgę na dzieci czy zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Wszyscy, którzy złożą PIT elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie 45 dni” – mówi wiceminister Rzeczkowska.

 • Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

  Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym ze śniegiem zalegającym na dachach

  2021.02.11

  W związku ze zwiększonymi opadami śniegu, przypominam o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach zachowania bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych, wynikających z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Właściciel lub zarządca jest obowiązany do kontroli obiektu i w razie potrzeby bezpiecznego usunięcia nadmiernej ilości pokrywy śnieżnej znajdującej się na zarządzanych przez niego obiektach budowlanych. 

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku

  2021.02.05

  Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 5 lutego br. podjął uchwałę nr 82/172/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w terminie:

 • -

  2021.02.05

   

  Wyrazy głębokiego współczucia

  oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

  Panu bryg. Pawłowi Warlikowskiemu

  Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej

  w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2007-2021

   

  z powodu śmierci

  MAMY

   

  składają

  Przewodniczący Rady Powiatu z Radnymi

  Zarząd Powiatu

  Starosta Golubsko-Dobrzyński

  z pracownikami

   

   

 • Bezpłatne webinarium pt. „Wsparcie podjęcia działalności gospodarczej”

  2021.02.03

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne webinarium na temat wsparcia w formie dotacji/pożyczek przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Webinarium skierowane jest do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej z dofinansowaniem Funduszy Europejskich.

 • Kondolencje

  Kondolencje

  2021.02.01

  Najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia

  Panu Franciszkowi Gutowskiemu

  Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu

  z powodu śmierci

  MAMY

  Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia i otuchy

   

  Składają:

  Przewodniczący Rady Powiatu z Radnymi

  Zarząd Powiatu

  Pracownicy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

 • XXXIV sesja Rady Powiatu

  2021.01.29

  XXXIV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 28 stycznia br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

 • Kondolencje

  2021.01.27

  Wyrazy głębokiego współczucia

  oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

  Panu

  Mariuszowi Litwinowi

  Koordynatorowi Oddziału Chirurgii

  Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

   

  z powodu śmierci

  Żony

  Barbary Litwin

   

  składają

  Przewodniczący Rady Powiatu z Radnymi

  Zarząd Powiatu

  Starosta Golubsko-Dobrzyński

  z pracownikami

 • Kolejne wsparcie dla Szpitala w Golubiu-Dobrzyniu

  Kolejne wsparcie dla Szpitala w Golubiu-Dobrzyniu

  2021.01.27

  Na początku 2021 roku Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu otrzymał dzięki wsparciu z Agencji Rezerw Materiałowych nowy sprzęt medyczny niezbędny do funkcjonowania placówki zdrowia podczas trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza do szpitala trafiło m.in.: 20 respiratorów, 1 respirator transportowy (na wyposażenie ambulansu medycznego), 6 kardiomonitorów (w tym 3 kardiomonitory z kapnografami), 3 wózki transportowe (do transportu pacjentów leżących), 50 szt. pulsoksymetrów, 2 ssaki medyczne, 3 worki samorozprężalne.

Stronicowanie