Aktualności

Stronicowanie

 • -

  XLVII sesja Rady Powiatu.

  2022.01.27

  XLVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 26 stycznia br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

 • OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ

  OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  2022.01.25

  Starosta Golubsko-Dobrzyński – Franciszek Gutowski informuje, że od środy 26 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu do odwołania wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu, aby przeciwdziałać możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.  W oparciu o wymogi wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 149) oraz obostrzeniami  sanitarnymi Ministerstwa  Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, postanawia się o wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów urzędu. Obsługa  będzie odbywała się głównie poprzez internet, telefon i pocztę.

 • ZDALNE PORADY W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  2022.01.21

  Informujemy, że od dnia 24 stycznia 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim i Ciechocinie porady będą odbywać się w formie zdalnej.

 • XLVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

  2022.01.19

  Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2022 roku, godz. 15.00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
  odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

 • Mikrogranty Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022

  Mikrogranty Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2022

  2022.01.17

  Na prośbę Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, informujemy, że ogłoszony został nabór na mikrogranty FIO 3.0 dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na rok 2022.

  Terminy naboru wniosków od 20.01.2022-13.02.2022

  W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotacje można przeznaczyć m. in.

  - na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,

  - sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,

  - podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,

  - opracowanie merytorycznych planów rozwoju,

  - adaptację lokalu.

 • 102. rocznica przyłączenia Golubia do Polski

  102. rocznica przyłączenia Golubia do Polski

  2022.01.17

  W dniu 17 stycznia 2022 r. z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Golub niepodległości, Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski i Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Pani Monika Ciechanowska wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i Gminy Golub-Dobrzyń złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, oddając hołd walczącym o wolność.

 • Konwent powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

  Konwent powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

  2022.01.17

  W dniu 13 stycznia 2022 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wziął udział w Konwencie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego miejscem spotkania był Ciechocinek  w Powiecie Aleksandrowskim. Podczas konwentu omawiano tematy w sprawach: - przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy prawo farmaceutyczne w zakresie pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej i dni wolne od pracy; - subwencji oświatowej; - przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie dotyczącym stwierdzenia zgonu i jego przyczyny

 • -

  Podpisanie aneksu na „Budowę obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” – opracowanie dokumentacji

  2022.01.12

  11 stycznia 2022 roku władze powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego podpisali aneks na „Budowę obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.

 • Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r.

  2022.01.10

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, iż od 10 grudnia 2021 r. do 10 lutego 2022 r. trwa nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2022.

  W ramach programu w 2022 r. będą realizowane następujące obszary:

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Nowy fortepian dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

  2022.01.10

  Szanowni Państwo, z wielką radością pragnę poinformować o zakupie fortepianu klasy koncertowej marki Yamaha. Instrument przypłynął do nas bezpośrednio z Japonii i po rozładunku w Hamburgu trafił bezpośrednio do naszej szkoły. W piątek 7 stycznia zakończyły się prace techniczne związane z przygotowaniem instrumentu do grania. Fortepian wymagał pierwszej regulacji mechanizmów, strojenia oraz dointonowania do naszej Sali koncertowej.

 • Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2022

  2021.12.31

  Informujemy, że dostępny jest nowy rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2022. W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego będą pełnić dyżury w porze nocnej od godz. 21.00 do godz. 24.00, a w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 24.00. Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy w 2022 roku, określa załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/266/2021 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2022

 • -

  XLVI sesja Rady Powiatu.

  2021.12.30

  XLVI sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 29 grudnia br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

 • Informacja dotycząca pracy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w dniu 31 grudnia 2021 r.

  2021.12.29

  Informujemy, iż dnia 31 grudnia 2021 r. tj. w Sylwestra,  rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdów, a także składanie wniosków o wymianę prawa jazdy będzie możliwe do godziny 10.50 z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych. Sprawy związane z odbiorem dowodów rejestracyjnych stałych, zgłoszeniem sprzedaży oraz wpisem adnotacji, a także odbiór dokumentu prawa jazdy będzie można załatwić do godziny 13.00.

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  2021.12.29

  Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) od 31.10 2021 r. stowarzyszenia i fundacje, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane do wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

 • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku

  2021.12.28

  Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycznia 2022 r. kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na liczbę mieszkańców Powiat może otworzyć dwa punkty świadczące taką pomoc. Jeden z punktów prowadzony jest na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkt ten mieści się przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11:30 do 15:30.

 • BUDOWA RONDA PRZY ULICY SOKOŁOWSKIEJ CORAZ BLIŻEJ! TRWAJĄ PRACE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ!

  BUDOWA RONDA PRZY ULICY SOKOŁOWSKIEJ CORAZ BLIŻEJ! TRWAJĄ PRACE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ!

  2021.12.28

  W dniu 28 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu władze powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ze Starostą Golubsko-Dobrzyńskim Franciszkiem Gutowskim na czele przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego wspólnie z Burmistrzem Golubia-Dobrzynia Mariuszem Piątkowskim oraz Skarbnikiem Miasta Jackiem Dowgiałło, podpisali przekazany przez władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aneks do porozumieniadotyczącego „Budowy ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”.

 • Świąteczne odwiedziny Starosty w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.

  2021.12.23

  W dniu 23 grudnia 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski odwiedził  Oddział Pediatryczny Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Starosta  na ręce Prezesa Szpitala Pana Michała Kamińskiego, Ordynatora Pani Izabelli Pałgan, dr Matyldzie Pyrzanowskiej oraz pielęgniarkom złożył życzenia świąteczne oraz przekazał pluszaki małym pacjentom przebywającym na oddziale.

 • Uczniowie zaśpiewali kolędy

  2021.12.23

  W dniu 21 grudnia 2021 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu rozbrzmiewał śpiew kolęd. Z życzeniami świątecznymi przybyła młodzież z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, którzy zaśpiewali kolędy Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu Panu Franciszkowi Gutowskiemu i  Wicestaroście Pani Danucie Maleckiej oraz pracownikom urzędu.Wizytę złożył, jak co roku Proboszcz Parafii pw. Świętej Małgorzaty w Łobdowie ksiądz Piotr Rutkowski, grając kolędy na akordeonie.

 • Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

  2021.12.23

  Dnia 23 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu nastąpiło przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na ręce Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego. Przekazania dokonała Pani Ewa Napolska - Drużynowa oraz Pani Wiktoria Suszyńska - Przyboczna z 39 Gromady Zuchowej ,,KoPierniki” z Gałczewa.

 • XLVI sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.

  2021.12.22

  Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2021 r., godz. 14.00 odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Miasta XLVI sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji. W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji Rady Powiatu na stronie www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.

Stronicowanie