Treść strony: Komunikaty

Komunikaty

Stronicowanie

 • Komunikat

  Prośba o ograniczanie wizyt w Urzędzie

  2020.03.11

  Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie, zalecamy ograniczanie wizyt w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu do niezbędnego minimum. Wiele spraw w Urzędzie można załatwić przez Internet za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 56 683 53 80 lub mailowo: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

 • ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem

  ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem

  2020.03.11

  Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem: - Skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pod nr 56 682 24 42 lub 602 492 809. Zachowaj higienę osobistą - zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %), ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego.

 • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

  2020.03.11

  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 • Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia

  2020.03.09

  Działki stanowią ulicę położoną w terenie zabudowy obiektów szpitalnych, urządzona ulica miejska z tranzytem sieci energii, wody, kanalizacji i telefonu. Nawierzchnia drogowa utwardzona mieszanką mineralno-bitumiczną z uzbrojeniem kanalizacyjnym. Chodniki utwardzone kostką betonową gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z krawężnikiem, utwardzenia wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowej z krawężnikiem. W skład nieruchomości wchodzi oświetlenie uliczne w ilości 6 słupów oświetleniowych.

 • Informacja o pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 10 marca

  2020.03.05

  Informujemy, że w dniu 10 marca 2020 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu będzie czynny w godz. od 8:00 do 12:00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 • Informacja ws. Rozporządzenia Nr 3/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie powiatu

  2020.02.27

  Rozporządzenie Nr 3/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 1/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów ...

 • Obwieszczenie

  2020.02.27

  Na podstawie art. 10, 49 i 79 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w m. Zbójno, gm. Zbójno, składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 3 – podstawowej (dz. ewid. nr 268/1, obręb nr 0015 Zbójno) i studni nr 2A – dodatkowej (dz. ewid nr 268/6, obręb nr 0015 Zbójno) i wprowadzanie ścieków – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w m. Zbójno, do jeziora Ruduskiego (Wojnowskiego) za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce ewid. nr 258/1, obręb 0015 Zbójno, na wysokości działki ewid. nr 262/11.

 • Informacja ws. Rozporządzenia Nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomroskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie powiatu

  2020.02.18

  W związku z pismem z dnia 03.02.2020 r. (data wpływu: 14.02.2020 r., znak: WIWz.913.7.5.2020(6) Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie realizacji i rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenia Nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Stronicowanie