• Nowe perspektywy kształcenia zawodowego - tablica
 • Promocja projektu

AKTUALNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

Stronicowanie

 • Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje

  Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje

  2021.02.16

  „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” to nazwa projektu, realizowanego w trzech szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński: w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim, w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Jego całkowita wartość to niemal 2,5 mln złotych. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2019 i potrwa do 30 września 2021. W szkoleniach uczestniczą uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

 • Nowe warsztaty gastronomiczne w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim!

  Nowe warsztaty gastronomiczne w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim!

  2020.12.15

  W budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 8 zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji polegającej na przekształceniu istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne. Uczniowie będą mogli korzystać z wyremontowanych pomieszczeń i nowo zakupionego sprzętu.

  Zadanie w kwocie 362 613,59 zł brutto zrealizowane zostało przez firmę NIK-NAT Sp. z o.o. z Golubiu-Dobrzynia.

  Dzięki adaptacji warsztatów szkoła zyskała w pełni wyposażone i profesjonalne sale, w których praktyczną naukę zawodu będą mogli realizować uczniowie ZS w Kowalewie Pomorskim.

 • NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – film z realizacji projektu

  2020.05.13

  Projekt pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. To już kolejny projekt w okresie ostatnich czterech lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego i ogólnego.

  https://www.youtube.com/watch?v=Q66uG8zRoy4

 • Kolejny sprzęt komputerowy za ponad 300 tyś. trafi do szkół

  2020.04.08

  W dniu 8 kwietnia br. Powiat rozstrzygnął przetarg na dostawę sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, w ramach Projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 • Nowy projekt – Nowe perspektywy

  Nowy projekt – Nowe perspektywy - film z napisami z oficjalnego rozpoczęcia projektu

  2020.03.06
  W dniu 27 lutego br. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu. Zapraszamy do obejrzenia filmu z oficjalnego rozpoczęcia projektu.

Stronicowanie