Formularz rekrutacyjny do Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Formularz rekrutacyjny ZS Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2

w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Kilińskiego 31

WNIOSEK

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej *
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 
wskazanie kolejności szkoły *
wskazanie kolejności szkoły


DANE KANDYDATA

*
 
*
 
*
 
*
 
 
 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

INFORMACJE O RODZICACH (w przypadku kandydata pełnoletniego tylko imiona rodziców)

OJCIEC

*
 
 
 
 

MATKA

*
 
 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE

Jako drugi język obcy wybieram *
Jako drugi język obcy wybieram

Informacja rodzica:

Informuję, że mój syn/córka posiada opinię/orzeczenie wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną *
Informuję, że mój syn/córka posiada opinię/orzeczenie wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Oświadczenia:

 
*
 
*
 
*

Załączniki: Lista załączników zostanie podana na stronie szkoły w kolejnym etapie rekrutacji.