Treść strony: Bieżące informacje i kontakt

Bieżące informacje i kontakt

Poniżej w załącznikach znajdują się:

- kontakt do Powiatowego Koordynatora Sportu Szkolnego oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu - Sport;

 - kalendarz i regulamin imprez sportowych województwa kujawsko-pomorskiego wchodzących w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół na rok szkolny 2021/2022;

- zasady bezpieczeństwa podczas zawodów szs organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.