Treść strony: Komunikaty

Komunikaty (Widok archiwalny)

  • Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

    2020.01.20
    Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.