Treść strony: Informacje dla organizacji pozarządowych

Informacje dla organizacji pozarządowych

Stronicowanie

 • Społecznik roku 2020 - logo konkursu

  Zgłoś „Społecznika Roku 2020”

  2020.09.10

  Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r. W tym roku kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, lokalnej oraz w kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19.

 • KONSULTACJE Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

  2020.09.01

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 63/142/20 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • Kampania Kupuj świadomie

  PRODUKT POLSKI – kupuj świadomie

  2020.08.06

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie polegającym na nagraniu krótkiego spotu zachęcającego do zakupu polskich produktów rolno-spożywczych. Do udziału zapraszamy dzieci, dorosłych, a także organizacje, kluby sportowe, stowarzyszenia, jak choćby Koła Gospodyń Wiejskich. Czas na zgłoszenia mija 31 sierpnia 2020 r. Film ma być zachętą do świadomych zakupów i wybierania produktów z oznaczeniem "Produkt Polski". Optymalna długość nagrania to 30-60 sekund, a maksymalnie 90 s.

 • Nabór wniosków na pożyczki dla organizacji pozarządowych

  2020.07.02

  Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych, o której mowa w art. 15zzda  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 568, zmiana Dz. U z 2020 r. poz. 1086).

 • NAGRODY OD ARMiR DLA KLUBÓW SPORTOWYCH Z TERENÓW WIEJSKICH

  NAGRODY OD ARMiR DLA KLUBÓW SPORTOWYCH Z TERENÓW WIEJSKICH

  2020.07.01

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich. Prace można przesyłać do 17 lipca. Od ponad ćwierć wieku ARiMR wspiera rozwój polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Wypłacana pomoc to nie tylko nowe inwestycje budowlane czy zakup maszyn rolniczych, ale także place zabaw, świetlice i domy kultury. Aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych działających na wsi.

 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  2020.06.29

  Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, w tym wicepremier prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zauważając problemy III sektora, uwzględnił odpowiednie rozwiązania w znowelizowanej ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.; tzw. ustawa o COVID-19), które są bezpośrednio adresowane do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Kujawsko-Pomorski e-bazarek

  Kujawsko-Pomorski e-bazarek

  2020.06.19

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie prowadzi platformę internetowa e-bazarek, której celem jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez kujawsko-pomorskich producentów, rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz przedsiębiorców rolnych. Platforma internetowa Kujawsko-Pomorskiego e-bazarku funkcjonuje pod linkiem: www.kujawskopomorskiebazarek.pl. Strona umożliwia producentom promowanie ich produktów w rozmaitych kategoriach m.in.: warzywa, owoce, zioła, mięso i wędliny, pieczywo, nabiał, produkty ekologiczne, miód i produkty pszczele, oleje, natomiast konsumentom dotarcie do informacji o producentach i ich produktach.  

 • Program stypendialny KLASA Fundacji BNP Paribas

  Program stypendialny KLASA Fundacji BNP Paribas

  2020.06.16

  Program stypendialny Klasa działa od 2003 roku. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości w Polsce i przygotowanie jej do pełnienia roli liderów społecznych. Co dostaje stypendysta: • Zakwaterowanie w internacie w jednym z 5 prestiżowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni lub Szczecinie • Wyżywienie, podręczniki, wycieczki szkolne , comiesięczne kieszonkowe • Wsparcie opiekuna w internacie • Wakacyjny obóz językowy (odbywa się raz na dwa lata) • Program zaangażowania społecznego / wolontariatu „Możesz na mnie polegać”.

 • Konkurs znak jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

  Konkurs znak jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

  2020.06.16

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, 
  a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

 • Granty dla organizacji pozarządowych

  2020.06.03

  Osiem milionów złotych – to wartość nowego instrumentu wsparcia w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, który kierowany jest do organizacji pozarządowych w regionie. Pomoc będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów utrzymania i działania statutowe, na pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami oraz na wzmożoną w czasie pandemii działalność charytatywną. Granty przyznawane będą za pośrednictwem czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w naszym regionie.

 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  2020.05.29

  Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz o uchwałę nr LXVI/296/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie działalności Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

  2020.05.26

  Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

 • NABÓR NA MIKROGRANTY

  MIKROGRANTY OWES TŁOK, EDYCJA II/2020

  2020.05.22

  Myślisz o rozwinięciu działalności odpłatnej lub gospodarczej w swojej organizacji pozarządowej? Skorzystaj z wsparcia merytorycznego i pozyskaj mikrogrant od 1500 zł do 5000 zł. W ramach OWES TŁOK 2 organizowany jest konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Nabór trwa do 19 czerwca 2020 r. 

   

 • Zaproszenie do udziału w Festiwalu Piosenki Senioralnej „Sursum Corda”

  2020.05.19

  Stowarzyszenie Przyjaciół Braci Pocieszycieli z Getsemani i Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku przy ul. Płockiej 167A organizują, pod Honorowym Patronatem Pani Poseł Anny Gembickiej, Festiwal Piosenki Senioralnej „Sursum Corda”. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy zainteresowane zespoły do udziału w festiwalu.

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

  2020.04.15

  Zgodnie z uchwałą nr 45/105/20 z dnia 12 lutego 2020 r. Zarządu Powiatu     Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i promocji Powiatu oraz na podstawie uchwały nr 47/106/20 z dnia 10 marca 2020 r. Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, informuję,
  że na konkurs złożono 16 ofert.

Stronicowanie