• Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych zamknięty do odwołania