OGŁOSZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

Zgodnie z  rekomendacją Premiera RP obsługa w we wszystkich urzędach będzie odbywała się głównie poprzez internet, telefon i pocztę. Wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej przeszły od wtorku, 3 listopada na pracę zdalną.

W związku z tą sytuacją,na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu do odwołania wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu, aby przeciwdziałać możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy interesantów o kontakt z pracownikami urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, a także na podstawie dedykowanych systemów komunikacji. Realizacja wszelkich spraw odbywać się będzie przede wszystkim zdalnie.

Informujemy, że:

 1. Starostwo Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 2. W czasie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego czynne będzie jedno wejście na korytarz główny (od strony bankomatu), gdzie znajduje się miejsce ze środkiem do dezynfekcji rąk.
 3. Na korytarzu głównym jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 interesantów zobowiązanych do zachowania odpowiedniej odległości od siebie.
 4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
 5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.
 6. Dla usprawnienia obsługi oraz zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno interesantów jak i pracowników Starostwa Powiatowego,  w dalszym ciągu zachęca się interesantów do załatwiania w jak najszerszym zakresie swoich spraw listownie, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
 7. Pisemne wnioski i podania (zawierające numer telefonu kontaktowego) interesanci mogą w dalszym ciągu składać do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym (od strony bankomatu).
 8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadamiani telefonicznie, co pozwoli zachować środki ostrożności i nie spowoduje gromadzenia się osób.
 9. Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do urzędu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

 

Obsługa Interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

 • poprzez złożenie dokumentacji (zaklejona koperta) w skrzynce podawczej (urna) dostępnej w przedsionku przy drzwiach głównych urzędu od ul. Plac 1000-lecia 25 (bez potwierdzenia daty wpływu),
 • telefonicznie,
 • elektronicznie poprzez wykorzystanie platformy ePUAP,
 • w drodze korespondencyjnej.

Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 

Zalecamy:

 • korzystanie z procedur oraz druków i formularzy zamieszczonych w BIP
  Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, zakładka „załatw sprawę” https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4962,zalatw-sprawe
 • przedkładać kompletną dokumentację wraz z dowodem opłaty,
 • podać numer telefonu celem umożliwienia kontaktu,
 • korzystać z telefonów do właściwych merytorycznie wydziałów wskazanych w BIP,
 • korzystać ze środków komunikacji elektronicznej (e-Urząd).

 

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5193,wydzialy-i-biura, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/67,wydzial-organizacyjny

 

Korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 100-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Korespondencję elektronicznąprosimy kierować na:

na adres e-mail powiat@golub-dobrzyn.com.pl

lub poprzez platformęE-PUAP: /SPGDobrzyn/SkrytkaESP

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres
e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub drogą telefoniczną na nr tel.  sekretariat: 56 683 53 80-81, fax. 56 475 61 11

 

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Z racji przyjętych środków zapobiegawczych wskazany sposób obsługi obowiązuje do czasu odwołania. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Przypomnienie o zasadach obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych:

 1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej –bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału.
 2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dalszym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.
 3. UWAGA – dla usprawnienia pracy i dla zapewnienia odpowiednich standardów obsługi klienta, w sprawach związanych z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdu, odbiorem dowodów rejestracyjnych stałych oraz innych sprawach związanych z pojazdami, wydawanie praw jazdy, profili kandydata na kierowcę, sprawy związane z transportem drogowym – zezwolenia i licencję, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu wprowadzamy telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg na konkretny dzień i godzinę pod numerami telefonów: rejestracja pojazdu - 56 682 16 88 lub 730 819 936, prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu telefon: 56 683 53 80  lub 56 682 16 88. Klientów umawiamy na bieżąco na dany dzień i na konkretną godzinę lub z wyprzedzeniem jednodniowym. Prosimy dzwonić od 7.30 oraz przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie.
 1. Istnieje również możliwość składa wniosków za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału, do której klienci mogą składać wnioski o rejestrację pojazdu, zawiadomienia o zbyciu oraz nabyciu itp. wraz z załączonymi oryginałami dokumentów oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego. Dokumenty ze skrzynki podawczej  są odbierane każdego dnia po godzinie 15.00. Po weryfikacji, dokumenty są przygotowywane a pracownicy Wydziału kontaktują się telefonicznie  z interesantami ustalając dzień oraz godzinę odbioru dokumentu.
 2. Ponadto informujemy, iż zgodnie z wytycznymi w biurze może przebywać jednocześnie jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W korytarzu Wydziału natomiast mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby oczekujące w sprawach związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu.

 1. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zwracamy uwagę także na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrz budynku.

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Komunikat Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania będzie świadczone wyłącznie telefonicznie.

Rejestracja do punktów pomocy prawnej:

 • telefoniczna pod numerem telefonu 784 637 815 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 7.30 do 15.30;
 • przez Internet poprzez stronę internetową https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

ZAŁATWIANE SPRAW Z ZAKRESU POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 sprawy z zakresu Powiatowego Rzecznika Konsumentów od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania załatwiane będą wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego,
przez platformę ePUAP, drogą telefoniczną – nr tel 56 68353 80, 81 wew. 47 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Numery telefonów do Starostwa Powiatowego

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu: powiat@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych: k.orlowska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg: komunikacja@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 682 16 88 lub 730 819 936

Wydział Finansowy: z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 32

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl,

tel. 56 683 53 80-81 wew. 171-172

Wydział Architektury i Budownictwa: a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 110

Wydział Oświaty i Zdrowia: oswiata@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 112

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: e.cybulska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 131

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 47

Wydział Techniczno-Inwestycyjny: r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 95

Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego: kryzys@golub-dobrzyn.com.pl,

tel. 56 683 53 80-81 wew. 81

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: podgik@golub-dobrzyn.com.pl,
tel. 56 683 53 80-81 wew. 191