Zakończenie  prac na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
W związku z zakończeniem prac dotyczących przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz koniecznością uzyskania pozwolenia  na użytkowanie obiektu w dniach 14, 21 i 22 grudnia 2020 r. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili czynności związane ze sprawdzeniem zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Z chwilą uzyskania uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań higienicznych i zdrowotnych, Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy zostanie oddany do użytkowania. 
Całkowite koszty to ponad 8.500.000,00 zł. 

 • 1.
 • 2.
 • 5
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 3
 • 11
 • 18