Podziel się z nami swoją opinią.

Kolegium Jagiellońskie oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”, zachęca Państwa do udziału w anonimowej ankiecie nt. poczucia bezpieczeństwa lokalnego i zaangażowania mieszkańców w jego budowanie.

Pozyskane dane pozwolą zdiagnozować stan systemu bezpieczeństwa lokalnego oraz opracować model i kierunki aktywności władz publicznych wzmacniające odporność jednostek terytorialnych na zagrożenia cywilizacyjne i zmiany klimatu. Będzie to także pomocne do konstruowania działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych. 

 

- dla MIESZKAŃCÓW:

Ankieta I:

link - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSvGXFGUDrSts1FWCN-bX-I8zLEYkbvyhqHUN6bkkHNjzGWg/viewform?usp=sf_link

link skrócony - https://tiny.pl/rjxrt

 

dla SAMORZĄDOWCÓW:

Ankieta II:

link - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTH2MRQGq-bJQLz1CohPZ7MrKYchELcOWv_8Yh2saebFmqLw/viewform

link skrócony - https://tiny.pl/rpg33

 

 

Karolina Kowalska

Biuro Rady Powiatu