POWIAT PODPISAŁ UMOWĘ NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

Dnia 1 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Golubiu-Dobrzyniu ”. W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą robót została wybrana SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA "BUDEX" LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. z Lipna. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy a całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64 złotych brutto. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie szczególnym ośrodkiem wsparcia całodobowego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność wymagają szczególnego wsparcia, gdzie niezależne zamieszkiwanie połączone będzie z opieką i wsparciem zgodnie z indywidualnymi potrzebami. 
Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 2 779 855,13 zł.

  • 11
  • 22