ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 2022

Uprzejmie informuję, że podczas XLIV sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zwołanej na dzień 24 listopada 2021 r., uchwalony został „Roczny Program Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Powyższy Program poprzedzony został konsultacjami społecznymi.W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwagi opinii dotyczących projektu Programu.

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

          i Spraw Społecznych

       /-/ Monika Ciechanowska